Autor
FranyczHybryda
Efekt balansuje na granicy przypadku i narzuconych mu więzów. Prawie lynch. Żaden z nas nie wie co zrobił drugi. Podwójne ekspozycje okazały się w kilku przypadkach nie dwa ale 4 razy lepsze niż naświetlenia pojedyncze. To początek fotodadaistycznego projektu. Technika przestaje się liczyć Najlepsze założenie to brak założeń. Cyfra jeszcze poczeka.
Galerie
  FraNycz