04-01-2007 Szczepan Zamokły Satanowski
 

Nuda - obłuda.

Czy pseudoliberalne demokracje zalegalizują w przyszłości narkotyki?

Rzym. 1 maja 2166 rok.

Podczas zwołanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej konferencji prasowej przedstawiciele dwudziestu ośmiu wyznań podpisali deklarację o unikaniu podwójnego odpokutowania. Jak poinformował przedstawiciel rzymskich katolików w komisji powołanej w celu zredagowania tekstu deklaracji kard. Giovanni Srapowoli przyczyną wycofania się z rozmów w ostatniej chwili przedstawicieli satanistów był spór wokół punktu 33 protokołu dodatkowego, który miał brzmieć: "Szerzenie zniszczenia jest równoprawnym z innymi przejawem wiary."

Zgłoszone przez mariawitów weto poparte przez anabaptystów i rzymskich katolików postawiło dalszy udział satanistów w dziele pojednania pod znakiem zapytania. Zaproponowana przez anglikańskiego arcybiskupa Leicester Teda Mazovetzky’ego formuła kompromisowa: "Szerzenie zniszczenia jest równoprawnym z innymi przejawem praktykowania wiary" została odrzucona przez samych zainteresowanych. Zdaniem komentatorów jest to przejaw wzrostu znaczenia wewnątrz ruchu satanistycznego frakcji lucyferiańskiej, która dąży do zerwania rozmów z chrześcijanami. Ostatnie publikacje prasowe demaskujące prawdziwy stosunek do rozmów przedstawicieli ruchu młodych satanistów zrzeszonych w organizacji Ogień i Życie zdają się potwierdzać ową tezę. Przypomnijmy: W lutym br. holenderska gazeta "Fakty i Imitacje" ujawniła zdjęcia z imprezy młodych wyznawców Szatana w katedrze w Hadze, gdzie uczestnicy zabawy udawali odbywanie stosunku płciowego z figurami Lutra, Kalwina i Jana Husa, pomijając figurę św. Franciszka z Asyżu. Oburzenie wszystkich jedenastu holenderskich katolików rozszerzyło się na inne środowiska. Holenderski minister do spraw wyznań i mniejszości heteroseksualnej zapowiedział poważną debatę nad wstrzymaniem akcji wieszania symbolu trzech szóstek obok innych emblematów religijnych w szkołach. W odpowiedzi przedstawiciel satanistów Jean Baptiste Croce ogłosił, że zastąpienie z powrotem symbolu 666 znakiem odwróconego krzyża zniekształca prawdziwe przesłanie satanistów i jest sprzeczne ze stosownymi orzeczeniami Trybunału w Strasbourgu. Jak ogłosił przedstawiciel Kościoła ewangelicko - augsburskiego typu B pastor Nassar ibn Yosuff z Elm Allai Köln w Niemczech (????) społeczność ludzi wierzących z nadzieją oczekuje na powrót braci satanistów do dalszych rozmów. Jako przykład postawy pojednawczej podał pozostawianie w inwokacji deklaracji odwołania między innymi do otaczanego szczególnym kultem przez satanistów Judasza.

Podpisanie wspólnej deklaracji było zaplanowanym elementem uroczystości zakończenia obrad Soboru Watykańskiego XII, w związku z czym w drugiej części konferencji prasowej wzięli udział osobiście: Jego Świątobliwość Benedykt XXIII wraz z małżonką. Ojciec Święty poinformował o postanowieniach Świętego Zgromadzenia. Do najważniejszych z nich należą niniejsze:

  • wierni winni uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej co najmniej raz na kwartał, chyba że komuś się nie chce.
  • Marcin Luter zostanie włączony do grona świętych Kościoła natomiast Budda, do momentu ogłoszenia właściwego raportu Kongregacji Nauki Wiary pozostanie nadal błogosławionym.
  • warunkiem niezbędnym do odpuszczenia grzechów ciężkich jest powiedzenie w myśli sformułowania: "Mój Boże, jakże mi przykro", do odpuszczenia grzechów zwykłych: "Jakże mi przykro". Spowiedź uszna może być praktykowana lecz nie jest wymagana.
  • Jednostki terytorialne Kościoła na Księżycu i Marsie otrzymają status administratur apostolskich podległych episkopatowi Chin.
  • post piątkowy obowiązuje, z wyjątkiem dań z wieprzowiny, wołowiny, baraniny, dziczyzny, drobiu, renifera, łosia, małpy i kangura. Mięso z wielorybów i delfinów uznaje się za danie rybne pomiędzy Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca.
  • utrzymany zostaje zakaz członkostwa księży w Związku Ateistów.
Następnie wszyscy byli świadkami wzruszającej uroczystości kiedy to przedstawiciele młodzieży z Bronksu, Sosnowca, Saint Denis pod Paryżem oraz przedmieść Los Angeles i Rio de Janeiro wręczyli Ojcu Świętemu krzyż wykonany z kijów bejzbolowych jako wyraz wdzięczności za dopuszczenie ich slangów do liturgii. Papież zapowiedział, ze weźmie udział we mszy odprawionej w całości w slangu, pod koniec roku, na nowojorskim Brooklynie. Komentatorzy są zgodni, że wydarzenie to będzie miało historyczny charakter porównywalny z udziałem poprzednika obecnego papieża w koncercie hiphopowym.

Zapytany przez dziennikarzy czy nadal pozostaje w mocy dogmat o nieomylności papieża Ojciec Święty odparł, że "chyba tak, choć nie jest pewien". Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Tadeusz Podgrzybek uściślił, że biskup Rzymu nadal pozostaje całkowicie nieomylny w sprawach wiary i obyczajowości chyba, że zastrzeżenia zgłosi co najmniej ośmiu kardynałów lub więcej niż trzydzieści cztery episkopaty, wówczas to Rada Stała może większością 12/13 głosów plus jeden zwrócić się z prośbą do papieża by jeszcze raz się zastanowił. Papież ma trzydzieści dni by ponownie przemyśleć sprawę. Po takim namyśle decyzja papieża jest nieodwracalna, z tym że prefekt Kongregacji Nauki Wiary może ją zawiesić na okres od jednego dnia do czterystu lat.

Uroczyste zakończenie Soboru Watykańskiego XII zwieńczy msza odprawiona w rycie funky na placu Świętego Piotra. Pod koniec wierni otrzymają błogosławieństwo Urbi et Orbi, którego tym razem - na prośbę papieża - udzieli zgromadzonym Dalaj Lama. Orędzie będzie wygłoszone we wszystkich językach: angielskim, arabskim, chińskim i retoromańskim, po czym nastąpi prezentacja nowego produktu Coca Coli - sponsora Soboru Watykańskiego XII: napoju Holy Cola. Prezentacja została opóźniona o trzy minuty, gdyż transmisja tego wydarzenia w 1456 telewizjach rozpocznie się bezpośrednio po wyemitowaniu w Telewizji Polskiej ostatniego odcinka serialu "Moda na Sukces". Warto dodać, że zakończenie prezentacji tego serialu w Polsce spowodowało serie samobójstw i ogłoszenie przez prezydenta Polski żałoby narodowej, a także było przyczyną specjalnego przesłania papieża Benedykta XXIII do Polaków "Ducha nie gaście i trwajcie mocni w wierze". Na koniec konferencji prasowej papież dodał na marginesie, że Kościół cały czas utrzymuje całkowity zakaz seksu przedmałżeńskiego i antykoncepcji…

Szczepan Zamokły Satanowski  

1.   5.1.2007   12:59:27 Święty
A wszystko to przez Gazetę Polską
2.   5.1.2007   14:38:12 T ę s i o r
Nie wiem czy przez Polską, może przez Wyborczą? Dowiem się i dam znać. Z ingresu...
3.   6.1.2007   18:47:51 Frans
::Zawsze Holy Cola::
4.   6.1.2007   21:35:48 Święty
Albo: \\\"God Bless Holy Cola\\\" !!!
5.   7.1.2007   21:35:56 Święty
Ha ha ale im Forest Glemp powiedział...
6.   8.1.2007   15:40:2 T ę s i o r
Dajcie spokój, takie szopki... Dobrze, że nie poszedłem :)