The Event is here!! or over with!!
1607179526 is greater than 1336294800

Konglomerat konglo digifuck herbatka fotki artykuly opowiesc niesamowitaKonglomerat konglo digifuck herbatka fotki artykuly opowiesc niesamowita

KonglOmeraT.org.pl

Jesteś 5695 gościem
odwiedzającym to miejsce.

Do końca świata zostało: 0

KonglOmeraT - zwięzła, grubookruchowa skała osadowa powstała przez scementowanie żwiru spoiwem miner., np. wapiennym; niekiedy wykorzystywany jako materiał dekoracyjny. źródło: Encyklopedia PWN

KonglOmeraT - całość będąca połączeniem różnorodnych elementów. źródło: Słownik Języka Polskiego PWN

KonglOmeraT - duże przedsiębiorstwo, w którym poszczególne zakłady działają w różnych gałęziach gospodarki. źródło: Słownik Języka Polskiego PWN

KonglOmeraT - całość, która jest zlepkiem różnych, często niepasujących części lub elementów. źródło: Wikipedia

Wchodzę Wychodzę